Nhà Sáng Lập


Tôi là người sáng tạo, là một doanh nhân năng động và chăm chỉ làm việc. Nhưng chính tôi đã li dị người vợ thứ nhất khi tôi startup được 2 năm. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta có thể quản trị được công ty hàng trăm người nhưng không quản trị hạnh phúc một gia đình chỉ 3 người. Tôi dành ra 7 năm để công phu thiền và tìm thấy hạnh phúc chân thật. Năm 2015 tôi bắt đầu quay lại công việc để xây dựng một cộng đồng người hạnh phúc (happier) và tạo lập nên HAPPYGROUP.

Tôi tin rằng qua cộng đồng những con người cùng chung trách nhiệm để thực hiện các dự án có thể thay đổi thế giới hạnh phúc hơn.

Tôi nhận thấy rằng dù bạn là ai, ở quốc gia nào, già hay trẻ, ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Điều đó bắt đầu từ chính mỗi cá nhân, mỗi người thiết kế cuộc sống và quản trị hạnh phúc của mình. Khi tôi hạnh phúc thì tôi có khả năng giúp cho gia đình hạnh phúc, công ty hạnh phúc và đất nước hạnh phúc. Đất nước này hạnh phúc có thể giúp đất nước bên cạnh hạnh phúc.

Mr.Happy(Phạm Phong) - Co-Founder


Donate now About us

Our success stories

GIVEBANK in numbers

Đã cho vay .

121

Người làm việc văn phòng

360

Nông dân mua phân bón và cây trồng


230

Người mất việc

432

Các em đến trường

We can't help everyone,
but everyone can help someone


Donate now Become a volunteer


Donate now