Những câu chuyện thành công

Bắt đầu từ cộng đồng người hạnh phúc, mỗi happier có thể giới thiệu 5 người đế Givebank giúp đỡ, từ 1800 happiers chúng ta có hàng ngàn câu chuyện .


Become a volunteer

768

những người đã vay vốn

Hãy giới thiệu người kế tiếp vay vốn Givebank với lãi suất 0% cho các gói vay Happy1-5 thời hạn 12 tháng.

Our success stories

Donate now