Gói vay với lại suất 0%  từ 500,OOO VND đến 5,000,000


Khi bạn chưa kịp nhận lương cần khoản vay để trang trải cuộc sống.

Hoặc có thể đóng phí đến hạn thẻ .


Who we are Contact us

500000 VND

Gói vay Happy 1 

1000000 VND

Gói vay Happy 2

2000000 VND

Gói vay Happy 3

5000000 VND

Gói vay Happy 4


Phát triển nông nghiệp

Người nông dân có thể tiếp cận các khoản vay nhỏ cho việc mua phân bón và giống cây trồng.

GiveBank hỗ trợ người người làm nông nghiệp phát triển bền vững."Bạn không thể làm thay đổi cả nền nông nghiệp của một nước nhưng bạn có thể giúp một người nông dân ."

Mr.Happy (Co-founder)

Khoản vay nhanh với lãi suất 0%

Công ty trể lương, người mất việc làm có thể vay các khoản vay tại GiveBank .

ngo2-about-icon5

Givebank tập trung hỗ trợ giáo dục

khoản vay đóng học phí

500.000 VND

Hãy giới thiệu người kế tiếp vay vốn Givebank với lãi suất 0% cho các gói vay Happy1-5 thời hạn 12 tháng

1.000.000 VND

Hãy giới thiệu người kế tiếp vay vốn Givebank với lãi suất 0% cho các gói vay Happy1-5 thời hạn 12 tháng

2.000.000 VND

Hãy giới thiệu người kế tiếp vay vốn Givebank với lãi suất 0% cho các gói vay Happy1-5 thời hạn 12 tháng

5.000.000 VND

Hãy giới thiệu người kế tiếp vay vốn Givebank với lãi suất 0% cho các gói vay Happy1-5 thời hạn 12 tháng

We can't help everyone,
but everyone can help someone


Donate now Become a volunteer


Donate now